Varen in het Reeuwijkse Plassengebied

Stichting VEEN maakt zich al jaren sterk voor goed toezicht op het vaargedrag op de Reeuwijkse Plassen en de Breevaart.

Het is belangrijk dat watersporters in het gebied zich houden aan een aantal regels. De belangrijkste regels zijn:

  • varen op de plassen mag alleen met een geldige vaarontheffing én de ontheffings-sticker zichtbaar op het vaartuig
  • de maximum vaarsnelheid is 6 km
  • jongeren tot 16 jaar zijn niet bevoegd om een motorboot te besturen
    • uitzondering: de minimumleeftijd is 12 jaar voor een motorboot kleiner dan 7 meter die niet harder kan varen dan 13 km/u
  • voor een motorboot die harder kan varen dan 20 km/u is de minimumleeftijd 18 jaar en de bestuurder moet een vaarbewijs hebben (voor verdere eisen zie de website van Stichting VEEN)
  • er is een vaarverbod van 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst

Toezicht op het vaargedrag is nodig. In het vaarseizoen 2010 is 76 maal proces-verbaal opgemaakt, waarvan 40 maal voor het overtreden van de maximumsnelheid.  Het toezicht op het naleven van de maximumsnelheid heeft een hoge prioriteit. Te hard varen is onveilig, bezorgt overlast en brengt schade toe aan de natuur.

Er wordt streng opgetreden bij herhaalde snelheidsovertredingen: in 2010 bestond voor het eerst de mogelijkheid om bij een tweede overtreding de motor in beslag te nemen.  Het Openbaar Ministerie heeft deze bevoegdheid ook voor 2011 verleend.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting VEEN zorgen gezamenlijk voor het vaartoezicht.  De gemeente zet haar ‘bijzondere opsporingsambtenaar’ (afgekort: BOA) hiervoor in. Deze BOA werkt samen met toezichthouders van Groenservice Zuid-Holland. Stichting VEEN betaalt de uren van Groenservice  Zuid-Holland.

Stichting VEEN wenst alle bewoners en gebruikers van het Reeuwijkse Plassengebied een mooi vaarseizoen 2011 toe.

Meer informatie over Stichting VEEN, de vaarontheffingen en de vaarregels vindt u op de website van Stichting VEEN: www.stichtingveen.nl