Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2016

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. U mag hier alleen varen met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen is overgedragen aan de Stichting VEEN.

Een vaarontheffing voor een jaar of voor een week of korter kunt u met ingang van 1 januari 2016 digitaal aanvragen op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Voor een jaarontheffing kunt u daar uw vaartuig registreren, indien gewenst ook met foto. Dit helpt bij identificatie en bij onverhoopte diefstal.

Wie in 2015 over één of meer jaarontheffingen beschikte, krijgt half januari 2016 een aanvraagformulier met nota voor de ontheffing(en) 2016 thuisgestuurd. Een jaarontheffing digitaal aanvragen en betalen gaat sneller.

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme. De jaarontheffing moet u jaarlijks aanvragen en wordt u verstrekt na beoordeling.

Voor 2016 zijn voor de vaarontheffingen de volgende wijzigingen van kracht:

  • Voor de jaarontheffingen gelden er met ingang van 1 januari 2016 twee tarieven: € 40,00 voor vaartuigen met een verbrandingsmotor (ook hybride motoren) en € 15,00 voor alle andere vaartuigen (vaartuigen met een elektromotor, zijnde geen hybridemotor, zeilboten al of niet met hulpmotor, roeiboten en kano’s).
  • Voor één of enkele dagen varen is er vanaf 1 januari een ontheffing voor een week of korter. Het tarief is € 10,00 voor vaartuigen met een verbrandings- of hybridemotor en € 5,00 voor alle overige (zie hiervoor) vaartuigen. De dagontheffing is vervallen. Uitgiftepunten voor ontheffingen voor een week of korter zijn in 2016: Jachtwerf Coen Rutjes, Jachtwerf Rik Homan en Restaurant ’t Vaantje.
  • Jaarontheffingen worden alleen verstrekt na digitale aanvraag via vaarontheffingen. stichtingveen.nl of na een schriftelijke aanvraag bij Stichting VEEN. Het aanvraagformulier kunt u downloaden of aanvragen bij mevrouw M. van Riel, telefoon 0182- 392116.
  • Ontheffingen voor vaartuigen bestemd voor verhuur kunnen uitsluitend aangevraagd worden bij mevrouw M. van Riel, e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl. Het tarief voor deze jaarontheffing is € 80,00 per vaartuig.

De wijzigingen zijn opgenomen in de tarieven- tabel behorend bij de legesverordening 2016 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl – en zijn per 1 januari 2016 van kracht. Daardoor kunnen aanvragen voor een ontheffing eerst na 1 januari in behandeling worden genomen. Voor de jaarontheffingen heeft dit tot gevolg dat het enige tijd kan duren voordat uw aanvraag is beoordeeld en verwerkt en u de ontheffing ontvangt.

Meer informatie, ook over de vaarregels en de APV, vindt u op deze website in de sectie vaarontheffing.

Dit is een publicatie van de Stichting VEEN in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.