Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2020

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen en innen van de leges is door de gemeente overgedragen aan de Stichting VEEN.

1. Vaarontheffing voor een jaar

Met ingang van 1 januari 2017 kan een jaarontheffing alleen nog digitaal aangevraagd worden op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Na het aanmaken van een account kan de aanvrager daar zijn/haar vaartuig(en) registreren, indien gewenst met foto (dit kan helpen bij identificatie en bij onverhoopte diefstal). Daarna kan/kunnen de gewenste vaarontheffing(en) worden aangevraagd en via iDEAL betaald. Na goedkeuring van de aanvraag wordt/worden de ontheffing(en) toegezonden.

Zelf persoons- en vaartuiggegevens wijzigen

Een vaarontheffing digitaal aanvragen bespaart kosten en het betalen en de administratieve verwerking gaan sneller. Het account biedt de aanvrager ook de mogelijkheid zelf vaartuigen toe te voegen of te verwijderen, het adres te wijzigen, etc. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de ontheffinghouder een mail, waarin deze attent wordt gemaakt op het aanvragen van de vaarontheffing(en) voor het komende jaar.

2. Vaarontheffing voor een week of korter

Met een vaarontheffing voor een week of korter kan een dag, het hele weekend of maximaal zeven aaneengesloten dagen worden gevaren. Deze ontheffing kan:

  • digitaal worden aangevraagd via vaarontheffingen.stichtingveen.nl waarna deze na betaling en goedkeuring direct digitaal wordt ontvangen;
  • tegen contante betaling worden aangevraagd in Reeuwijk bij Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32, Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33, Sup en Watershop, Verlengde Breevaart 3 (ingang receptie Landal De Reeuwijkse Plassen) en CoopCompact van den Berg, Van Staverenstraat 12-20.

3. Vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder

Onder deze vaarontheffingen vallen de ontheffingen voor:

  • een te verhuren vaartuig met een elektromotor;
  • een te verhuren vaartuig zonder motor;
  • een te verhuren vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer.

De vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder kunnen uitsluitend aangevraagd worden door te mailen naar vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Voor alle vaarontheffingen (punt 1. t/m 3.) geldt:

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme.

Tarieven leges 2020

De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2020 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl.

Tarieven voor de onder punt 1. en 2. genoemde ontheffingen

Categorie vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met verbrandingsmotor of hybridemotor € 11,50 € 43,00
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) €   6,00 € 16,00
Vaartuig zonder motor €   6,00 € 16,00
Zeilboot met en zonder hulpmotor €   6,00 € 16,00
Kano €   6,00 € 16,00

Een zeilboot met hulpmotor: De motor wordt alleen – als hulpmiddel – gebruikt om af te meren, weg te varen, bij doorvaart in weteringen en onverwachte windstilte.

Tarieven vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder (punt 3.)

Categorie te verhuren vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) € 22,00 € 86,00
Vaartuig zonder motor € 11,50 € 32,50
Vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer € 22,00 € 86,00

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen per e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.