Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2019

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen en innen van de leges is door de gemeente overgedragen aan de Stichting VEEN.

1. Vaarontheffing voor een jaar

Met ingang van 1 januari 2017 kan een jaarontheffing alleen nog digitaal aangevraagd worden op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Na het aanmaken van een account kan de aanvrager daar zijn/haar vaartuig(en) registreren, indien gewenst met foto (dit kan helpen bij identificatie en bij onverhoopte diefstal). Daarna kan/kunnen de gewenste vaarontheffing(en) worden aangevraagd en via iDEAL betaald. Na goedkeuring van de aanvraag wordt/worden de ontheffing(en) toegezonden.

Zelf persoons- en vaartuiggegevens wijzigen

Een vaarontheffing digitaal aanvragen bespaart kosten en het betalen en de administratieve verwerking gaan sneller. Het account biedt de aanvrager ook de mogelijkheid zelf vaartuigen toe te voegen of te verwijderen, het adres te wijzigen, etc. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de ontheffinghouder een mail, waarin deze attent wordt gemaakt op het aanvragen van de vaarontheffing(en) voor het komende jaar.

2. Vaarontheffing voor een week of korter

Met een vaarontheffing voor een week of korter kan een dag, het hele weekend of maximaal zeven aaneengesloten dagen worden gevaren. Deze ontheffing kan:

 • digitaal worden aangevraagd via vaarontheffingen.stichtingveen.nl waarna deze na betaling en goedkeuring direct digitaal wordt ontvangen;
 • tegen contante betaling worden aangevraagd in Reeuwijk bij Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32, Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33, Sup en Watershop, Verlengde Breevaart 3 (ingang receptie Landal De Reeuwijkse Plassen) en CoopCompact van den Berg, Van Staverenstraat 12-20.

3. Vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder

Onder deze vaarontheffingen vallen de ontheffingen voor:

 • een te verhuren vaartuig met een elektromotor;
 • een te verhuren vaartuig zonder motor;
 • een te verhuren vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer.

De vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder kunnen uitsluitend aangevraagd worden bij mevrouw M. van Riel, e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl of telefoon (0182) 39 21 16.

Voor alle vaarontheffingen (punt 1. t/m 3.) geldt:

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme.

Tarieven leges 2019

De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2019 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl.

Tarieven voor de onder punt 1. en 2. genoemde ontheffingen

Categorie vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met verbrandingsmotor of hybridemotor € 10,50 € 42,00
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) €   5,00 € 15,00
Vaartuig zonder motor €   5,00 € 15,00
Zeilboot met en zonder hulpmotor €   5,00 € 15,00
Kano €   5,00 € 15,00

Een zeilboot met hulpmotor: De motor wordt alleen – als hulpmiddel – gebruikt om af te meren, weg te varen, bij doorvaart in weteringen en onverwachte windstilte.

Tarieven vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder (punt 3.)

Categorie te verhuren vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) € 21,00 € 84,00
Vaartuig zonder motor € 10,50 € 31,50
Vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer € 21,00 € 84,00

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Riel, telefoonnummer (0182) 39 21 16 of per e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2018

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen en innen van de leges is door de gemeente overgedragen aan de Stichting VEEN.

1. Vaarontheffing voor een jaar

Met ingang van 1 januari 2017 kan een jaarontheffing alleen nog digitaal aangevraagd worden op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Na het aanmaken van een account kan de aanvrager daar zijn/haar vaartuig(en) registreren, indien gewenst met foto (dit kan helpen bij identificatie en bij onverhoopte diefstal). Daarna kan/kunnen de gewenste vaarontheffing(en) worden aangevraagd en via iDEAL betaald. Na goedkeuring van de aanvraag wordt/worden de ontheffing(en) toegezonden.

Een vaarontheffing digitaal aanvragen bespaart kosten en het betalen en de administratieve verwerking gaan sneller. Het account biedt de aanvrager ook de mogelijkheid zelf vaartuigen toe te voegen of te verwijderen, het adres te wijzigen, etc. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de ontheffinghouder een mail, waarin deze attent wordt gemaakt op het aanvragen van de vaarontheffing(en) voor het komende jaar.

2. Vaarontheffing voor een week of korter

Met een vaarontheffing voor een week of korter kan een dag, het hele weekend of maximaal zeven aaneengesloten dagen worden gevaren. Deze ontheffing kan:

 • digitaal worden aangevraagd via vaarontheffingen.stichtingveen.nl waarna deze na betaling en goedkeuring direct digitaal wordt ontvangen;
 • tegen contante betaling worden aangevraagd in Reeuwijk bij Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32, Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33, Sup en Watershop, Verlengde Breevaart 3 (ingang receptie Landal De Reeuwijkse Plassen) en CoopCompact van den Berg, Van Staverenstraat 12-20.

3. Vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder

Onder deze vaarontheffingen vallen de ontheffingen voor:

 • een te verhuren vaartuig met een elektromotor;
 • een te verhuren vaartuig zonder motor;
 • een te verhuren vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer.

De vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder kunnen uitsluitend aangevraagd worden bij mevrouw M. van Riel, e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl of telefoon (0182) 39 21 16.

Voor alle vaarontheffingen (punt 1. t/m 3.) geldt:

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme.

Tarieven leges 2018

De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2018 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl.

Tarieven voor de onder punt 1. en 2. genoemde ontheffingen

Categorie vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met verbrandingsmotor of hybridemotor € 10,50 € 42,00
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) €   5,00 € 15,00
Vaartuig zonder motor €   5,00 € 15,00
Zeilboot met en zonder hulpmotor €   5,00 € 15,00
Kano €   5,00 € 15,00

Een zeilboot met hulpmotor: De motor wordt alleen – als hulpmiddel – gebruikt om af te meren, weg te varen, bij doorvaart in weteringen en onverwachte windstilte.

Tarieven vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder (punt 3.)

Categorie te verhuren vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) € 21,00 € 84,00
Vaartuig zonder motor € 10,50 € 31,50
Vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer € 21,00 € 84,00

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Riel, telefoonnummer (0182) 39 21 16 of per e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2017

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen en innen van de leges is door de gemeente overgedragen aan de Stichting VEEN.

1. Vaarontheffing voor een jaar

Met ingang van 1 januari 2017 kan een jaarontheffing alleen nog digitaal aangevraagd worden op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Na het aanmaken van een account kan de aanvrager daar zijn/haar vaartuig(en) registreren, indien gewenst met foto (dit kan helpen bij identificatie en bij onverhoopte diefstal). Daarna kan/kunnen de gewenste vaarontheffing(en) worden aangevraagd en via iDEAL betaald. Na goedkeuring van de aanvraag wordt/worden de ontheffing(en) toegezonden.

Een vaarontheffing digitaal aanvragen bespaart kosten en het betalen en de administratieve verwerking gaan sneller. Het account biedt de aanvrager ook de mogelijkheid zelf vaartuigen toe te voegen of te verwijderen, het adres te wijzigen, etc. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de ontheffinghouder een mail, waarin deze attent wordt gemaakt op het aanvragen van de vaarontheffing(en) voor het komende jaar.

2. Vaarontheffing voor een week of korter

Met een vaarontheffing voor een week of korter kan een dag, het hele weekend of maximaal zeven aaneengesloten dagen worden gevaren. Deze ontheffing kan:

 • digitaal worden aangevraagd via vaarontheffingen.stichtingveen.nl waarna deze na betaling en goedkeuring direct digitaal wordt ontvangen;
 • tegen contante betaling worden aangevraagd in Reeuwijk bij Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32, Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33 en met ingang van 1 februari 2017: Sup en Watershop, Verlengde Breevaart 3 (ingang receptie Landal Greenpark).

3. Vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder

Onder deze vaarontheffingen vallen de ontheffingen voor:

 • een te verhuren vaartuig met een elektromotor;
 • een te verhuren vaartuig zonder motor;
 • een te verhuren vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer.

De vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder kunnen uitsluitend aangevraagd worden bij mevrouw M. van Riel, e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl of telefoon (0182) 39 21 16.

Voor alle vaarontheffingen (punt 1. t/m 3.) geldt:

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme.

Tarieven leges 2017

De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2017 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl.

Tarieven voor de onder punt 1. en 2. genoemde ontheffingen

Categorie vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met verbrandingsmotor of hybridemotor € 10,00 € 40,00
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) €   5,00 € 15,00
Vaartuig zonder motor €   5,00 € 15,00
Zeilboot met en zonder hulpmotor €   5,00 € 15,00
Kano €   5,00 € 15,00

Een zeilboot met hulpmotor: De motor wordt alleen – als hulpmiddel – gebruikt om af te meren, weg te varen, bij doorvaart in weteringen en onverwachte windstilte.

Tarieven vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder (punt 3.)

Categorie te verhuren vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) € 20,00 € 80,00
Vaartuig zonder motor € 10,00 € 30,00
Vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer € 20,00 € 80,00

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Riel, telefoonnummer (0182) 39 21 16 of per e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2016

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. U mag hier alleen varen met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen is overgedragen aan de Stichting VEEN.

Een vaarontheffing voor een jaar of voor een week of korter kunt u met ingang van 1 januari 2016 digitaal aanvragen op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Voor een jaarontheffing kunt u daar uw vaartuig registreren, indien gewenst ook met foto. Dit helpt bij identificatie en bij onverhoopte diefstal.

Wie in 2015 over één of meer jaarontheffingen beschikte, krijgt half januari 2016 een aanvraagformulier met nota voor de ontheffing(en) 2016 thuisgestuurd. Een jaarontheffing digitaal aanvragen en betalen gaat sneller.

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme. De jaarontheffing moet u jaarlijks aanvragen en wordt u verstrekt na beoordeling.

Voor 2016 zijn voor de vaarontheffingen de volgende wijzigingen van kracht:

 • Voor de jaarontheffingen gelden er met ingang van 1 januari 2016 twee tarieven: € 40,00 voor vaartuigen met een verbrandingsmotor (ook hybride motoren) en € 15,00 voor alle andere vaartuigen (vaartuigen met een elektromotor, zijnde geen hybridemotor, zeilboten al of niet met hulpmotor, roeiboten en kano’s).
 • Voor één of enkele dagen varen is er vanaf 1 januari een ontheffing voor een week of korter. Het tarief is € 10,00 voor vaartuigen met een verbrandings- of hybridemotor en € 5,00 voor alle overige (zie hiervoor) vaartuigen. De dagontheffing is vervallen. Uitgiftepunten voor ontheffingen voor een week of korter zijn in 2016: Jachtwerf Coen Rutjes, Jachtwerf Rik Homan en Restaurant ’t Vaantje.
 • Jaarontheffingen worden alleen verstrekt na digitale aanvraag via vaarontheffingen. stichtingveen.nl of na een schriftelijke aanvraag bij Stichting VEEN. Het aanvraagformulier kunt u downloaden of aanvragen bij mevrouw M. van Riel, telefoon 0182- 392116.
 • Ontheffingen voor vaartuigen bestemd voor verhuur kunnen uitsluitend aangevraagd worden bij mevrouw M. van Riel, e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl. Het tarief voor deze jaarontheffing is € 80,00 per vaartuig.

De wijzigingen zijn opgenomen in de tarieven- tabel behorend bij de legesverordening 2016 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl – en zijn per 1 januari 2016 van kracht. Daardoor kunnen aanvragen voor een ontheffing eerst na 1 januari in behandeling worden genomen. Voor de jaarontheffingen heeft dit tot gevolg dat het enige tijd kan duren voordat uw aanvraag is beoordeeld en verwerkt en u de ontheffing ontvangt.

Meer informatie, ook over de vaarregels en de APV, vindt u op deze website in de sectie vaarontheffing.

Dit is een publicatie van de Stichting VEEN in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.