Over Stichting VEEN

Stichting VEEN wil alle gebruikers van de Reeuwijkse plassen bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied

Doel en missie

In de statuten van Stichting VEEN zijn de volgende doelstellingen opgenomen.

“De Stichting heeft ten doel: de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Missie van VEEN
De missie van VEEN is wat ze wil uitdragen naar buiten en overdragen op anderen, zowel overheden, eigenaren en gebruikers.

VEEN wil alle gebruikers – dat zijn de recreanten, de eigenaren, de bewoners, de overheden, bedrijven en diverse organisaties – bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied. VEEN wil dat zij respect hebben voor de cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied en het eigendom van anderen. VEEN wil recreanten laten genieten van het gebied maar de recreanten er ook bewust van maken dat hun recreatief gebruik niet mag leiden tot overlast van de eigenaren, de aanwonenden en andere gebruikers. VEEN wil met subsidie positieve impulsen aan het natuurherstel geven door particuliere eigenaren beter in staat te stellen hun oevers op een natuurvriendelijke wijze te herstellen en in te richten. VEEN wil bewerkstelligen dat overheden en de voor hen werkende instanties en organisaties samen met de eigenaren beleid maken en beleidsmaatregelen treffen.

Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december 1999. Vanaf de 60-er jaren vorige eeuw verbood de gemeente Reeuwijk op de Reeuwijkse Plassen te varen, tenzij men een ‘vaarvergunning’ had. De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen maakten daartegen om twee reden bezwaar.

Omdat 80% van de Reeuwijkse Plassen particulier eigendom en 20% gemeentelijk eigendom is betwistten de eigenaren de zeggenschap van de gemeente over de totale Reeuwijkse Plassen.
De gemeente Reeuwijk voegde destijds de opbrengst toe aan de gemeentelijke kas en besteedde geen geld aan het onderhoud van de natuur- en landschapwaarden en oevers.
De particuliere eigenaren eisten betere maatregelen voor natuurherstel, een bijdrage aan het eigen onderhoud van de oevers en beter toezicht op de naleving van de regels betreffende het varen. De vaarvergunningen werden daarna door de gemeente opgeheven.

Dat was geen wenselijke situatie. Tegen te hard varen werd niet opgetreden en aan natuurherstel werd ook niets gedaan. Daarom traden de eigenaren en de gemeente in 1997 met elkaar in overleg. De gemeente en de 3 verenigingen van eigenaren sloten een ‘convenant‘. Daarin spraken ze onder meer af om met elkaar voor het behoud en herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden te zorgen, de recreatiedruk op de Reeuwijkse Plassen te reguleren en het vaargedrag te controleren. De georganiseerde watersport, verenigd in de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP), onderschreef uiteindelijk deze afspraken, maar niet voordat er een overeenkomst tussen de Gemeente Reeuwijk, de SWRP en VEEN was getekend, waarin werd afgesproken dat er over de ‘openbaarheid’ van het vaarwater van de Reeuwijkse Plassen niet verder zou worden gesproken of getwist.

De Gemeente Reeuwijk stelde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Gemeente Reeuwijk) nieuwe regels betreffende het varen op. Daarin werd bepaald dat het varen op de Reeuwijkse Plassen verboden is, tenzij men daarvoor een vaarontheffing bezit. De leges die daarvoor worden berekend, worden na aftrek van de kosten, beschikbaar gesteld voor subsidies voor het natuurherstel. Om dit alles te realiseren werd de Stichting VEEN opgericht.

Alle bestaande afspraken met en regelingen van de gemeente Reeuwijk werden bij de fusie tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 1 januari 2011 overgenomen.

Organisatie

Deelnemende organisaties

In VEEN participeren drie organisaties van eigenaren, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als privaatrechtelijk eigenaar van een deel van de Reeuwijkse Plassen en de SWRP. Elke organisatie levert twee bestuursleden.

Statutair is bepaald dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is vertegenwoordigd door twee bestuursleden. Een daarvan wordt aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders en een ander lid door de gemeenteraad.

Onafhankelijk voorzitter
Een onafhankelijke voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor.

Bestuursleden

Organisatie Naam Rol
Onafhankelijk Peter Blanken Voorzitter
Gemeente Bodegraven Reeuwijk Arie-Willem Kars (gemachtigde wethouder) Lid
Gemeente Bodegraven Reeuwijk Elly de Vries (raadslid) Lid
SWRP Cor von Meijenfeldt Lid
SWRP Chris Stoffer Lid
Vereniging Natuurbehoud Plas Gravekoop Adrie Spruijt Lid
Vereniging Natuurbehoud Plas Gravekoop Ron Vollebregt Lid
Vereniging de Sluipwijkse Plassen Six van Leeuwen Penningmeester
Vereniging de Sluipwijkse Plassen Jan Schouten Lid
VWR Cleem Frenk Lid
VWR Anton Schiere Secretaris

Sinds 1999

De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december 1999. Vanaf de 60-er jaren vorige eeuw verbood de gemeente Reeuwijk op de Reeuwijkse Plassen te varen, tenzij men een ‘vaarvergunning’ had. De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen maakten daartegen om twee reden bezwaar.

0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg

  Stichting VEEN gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten