Vaarontheffing

Voor de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod voor alle vaartuigen, tenzij men daarvoor een ontheffing heeft. Surfplanken zijn daarvan uitgezonderd. Het verbod is van kracht op alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen nabij de plassen en het gebied oostelijk van de plassen tussen de A12, de Prinsendijk en de Twaalfmorgen. Voor elke motorboot, zeilboot, roeiboot of kano waarmee iemand in dit gebied wil varen heeft de eigenaar een ontheffing van het vaarverbod nodig. Dat is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Waarom een vaarontheffing

Bij de oprichting van VEEN bleef het een twistpunt of de Reeuwijkse Plassen wel of niet openbaar vaarwater was. Lees verder

Soorten vaarontheffingen

Omdat niet iedereen op eenzelfde manier gebruik maakt van de Reeuwijkse Plassen wordt er onderscheid gemaakt tussen jaarontheffingen en ontheffingen voor een week of korter. Lees verder

Aanschaf vaarontheffingen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in de APV de regels voor het varen opgenomen, te beginnen met een vaarverbod, tenzij men een vaarontheffing heeft. Lees verder