Soorten vaarontheffingen

Er zijn twee soorten ontheffingen, te weten

  1. Jaarontheffingen
    Deze zijn bestemd voor vaartuigen die regelmatig varen.
  2. Ontheffing voor een week of korter
    Deze zijn bestemd voor vaartuigen die bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen tijdelijk bezoeken.

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme. De jaarontheffing moet u jaarlijks aanvragen en wordt u verstrekt na beoordeling.

Voor de georganiseerde watersport geldt een speciale regeling. Bezoekende boten die deelnemen aan wedstrijden worden geïnformeerd door de organiserende vereniging. Het gemeentebestuur bepaalt de tarieven (leges) voor de ontheffingen. De uitgifte en de betalingsregeling heeft de gemeente Reeuwijk uitbesteed aan VEEN.