Waarom een vaarontheffing

Bij de oprichting van VEEN bleef het een twistpunt of het Reeuwijkse Plassengebied wel of niet openbaar vaarwater was. De eigenaren vonden van niet, maar de Gemeente Reeuwijk en de georganiseerde watersport vonden van wel. In een aparte overeenkomst Gemeente Reeuwijk – SWRP – VEEN werd vastgelegd om over de openbaarheid van het water niet te twisten. Ook werd vastgelegd dat VEEN de overeenkomst tussen de VWR en de WRP om jaarlijks de wedstrijdkalender van de watersport aan de eigenaren voor te leggen, zou overnemen. Jaarlijks staat deze op de agenda van de vergadering van VEEN.