Vaartoezicht

Regelgeving is een zaak van de overheid. Alle regelgeving op het gebied van varen op binnenwateren is van toepassing op de Reeuwijkse Plassen. Specifieke plaatselijk regels zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Kortom alle boten en schippers moeten ook op de Reeuwijkse Plassen aan die regels voldoen. Het gaat dan onder meer om de leeftijd van de schipper, voorzieningen als brandblus- en reddingsmateriaal, veiligheidmaatregelen bij motorboten, vaarbewijs (indien de boot langer is dan 15 meter en/of harder kan dan 20 km/u), vaarsnelheid harder dan 6 km p/u, te dicht varen langs de oever (niet meer dan 50 m), afmeren of voor anker gaan op plaatsen waar het niet is toegestaan, varen met motorboten waar het niet is toegestaan, het voeren van de juiste sticker als bewijs van een vaarontheffing, het aan boord hebben van de vaarontheffing, etc. Waar men mag varen is aangegeven op een kaart van de Reeuwijkse Plassen op de achterzijde van de Vaarontheffing.

Toezicht en handhaving van de regels is primair een taak van de gemeente en in diens opdracht de politie Hollands Midden. Omdat de politie ook andere prioriteiten heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid, is het aantal beschikbare uren voor toezicht door de politie te gering. De gemeente en de Stichting VEEN werken samen op het gebied van handhaving door het inzetten van de gemeentelijke Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). De BOA’s beschikken over een eigen, door de Stichting VEEN ter beschikking gestelde, boot en hebben opsporingsbevoegdheid.

De gemeente Reeuwijk en VEEN komen daarmee tegemoet aan de wensen van de bewoners, watersporters en -recreanten die te hard, luidruchtig en nachtelijk varen als grote overlast ervaren.

Twee maal per jaar evalueren de gemeente Reeuwijk, de politie Hollands Midden, BOA’s en VEEN het vaartoezicht. Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren toezicht, locaties, tijdstippen en zaken waarop gelet gaat worden. Bij herhaalde overtredingen door een en dezelfde schipper kan de politie/BOA’s over gaan tot in beslagname van de buitenboord motor.