Watersport

Traditioneel wordt van oudsher in het Reeuwijkse Plassengebied de watersport beoefend. In het plassengebied spelen daarom niet alleen de belangen van de eigenaren en van de natuurontwikkeling een grote rol. Ook de watersporters hebben volop hun belangen in het gebied. Soms sporen die belangen niet met de belangen van de eigenaren, de vissers en de jagers of die van de natuur of andersom. VEEN werkt daarom via de overkoepeling Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP) samen met de watersportverenigingen die actief zijn in het plassengebied. De SWRP onderschrijft het convenant en onderkent het belang van de natuurwaarden en van het toezicht op het vaargedrag. De SWRP maakt sinds 2007 deel uit van het bestuur van VEEN. Jaarlijks legt de SWRP de gezamenlijke watersportkalender van de watersportverenigingen in de Stichting VEEN ter goedkeuring voor aan de eigenaren.